Deze FAQ met veelgestelde vragen wordt aangevuld met vragen die wij ontvangen op social media. Stel je vraag via Twitter of via Facebook (privé-bericht).


1. Je stem ‘delegeren’ aan een andere partij? Wat is dat dan?

Jaarlijks wordt er in de Tweede Kamer zo’n 4.000 maal gestemd. GeenPeil wil een systeem van directe democratie invoeren. Dat betekent dat jij over al die 4.000 wetsvoorstellen, moties en amendementen kunt gaan stemmen op ons stemplatform, via je laptop, tablet en/of smartphone. De Kamerleden van GeenPeil gaan vervolgens precies stemmen wat de leden willen (lees meer). Maar vierduizend keer per jaar stemmen, dat kunnen weinig mensen bijhouden. Dus via je GeenPeil-account stel je een persoonlijk stempakket samen. Je kiest het beste standpunt van alle partijen door per thema jouw favoriete partij te selecteren. Als je dat eenmaal hebt ingesteld telt GeenPeil automatisch jouw voorkeur mee bij elke stemming, door voor jouw stem de ja of nee van de door jou ingestelde partij te volgen.

2. Ik snap het nog steeds niet.

Misschien als we het in één zin uitleggen: kies de beste elementen uit alle partijprogramma’s en stel je ideale partij samen via GeenPeil.

3. Oké, ik denk dat ik het nu snap. Maar ik zet nog steeds vraagtekens bij dit idee.

Dat mag! Lees verder en hopelijk kunnen we nog wat vraagtekens wegnemen. Want het plan is gewoon geniaal.

4. Wat als de partij waaraan ik mijn stem geef straks een mening heeft die ik niet deel?

Dan heb je twee opties:

  1. Je verandert van partij. Als je door nieuwe inzichten of draaiende politici (hee KeesVee!) niet langer met die partij wil meestemmen dan verander je jouw voorkeuren.
  2. Je pakt je stem tijdelijk terug en stemt zelf. Als het alleen maar een tijdelijk verschil van inzicht is dan kun je bij die stemming even zelf stemmen. Jouw handmatige stem gaat altijd vóór, we kijken alleen naar je voorkeuren wanneer je niet handmatig zelf hebt gestemd.

5. Als er een belangrijk onderwerp in de media is, kan ik dan wel handmatig stemmen?

Jazeker! Je kunt ALTIJD handmatig stemmen,elke week tientallen keren. Maar omdat je het daar waarschijnlijk te druk voor hebt kun je je stem ook per thema delegeren aan een andere politieke partij.

6. Hoe werkt dat instellen van die voorkeur? Is het niet heel ingewikkeld?

Het werkt als volgt: Je stelt 1 of meerdere ‘regels’ in die GeenPeil van boven naar beneden langs gaat. Zodra een regel past op de onderhanden stemming wordt die toegepast. Ongeveer net zoals je regels instelt in je mailbox. Een regel is bijvoorbeeld “Op thema [onderwijs] stem automatisch mee met [D66].”

7. Kan ik al ergens zien hoe het delegeren van stemmen gaat werken?

Het stemplatfom is nog niet af. Deze demo [link] geeft wel alvast een indruk van hoe het systeem zal werken. In werkelijkheid wordt het waarschijnlijk een klein beetje anders: in plaats van een partij moet je kiezen voor een kamerlid van een partij en er komen nog wat extra mogelijkheden bij.

8. Wanneer is het platform dan af?

Het platform is nooit af! Vanaf nu zorgen werken we aan een democratisch bestel wat voortdurend in ontwikkeling is. De wereld en de samenleving veranderen steeds sneller, dus introduceren wij een bijpassend systeem om die samenleving democratisch te regeren. Iets wat meegroeit. Er komen dus steeds functies bij, afhankelijk van de behoeften van onze leden.

9. Waarom delegeren naar een persoon en niet naar een partij?

Eén van de dingen die GeenPeil aan wil pakken is de fractiediscipline. Dat is het verschijnsel waardoor kamerleden altijd precies stemmen wat hun fractievoorzitter wil, ook als ze het er niet mee eens zijn. Door jouw voorkeur te koppelen aan een kamerlid in plaats van aan een partij oefen je extra druk uit op dat kamerlid om de eigen mening te volgen en de fractiediscipline waar nodig te doorbreken.

10. Maar ehm.. Hoe weten jullie dan wat die andere partijen stemmen?

Ja, dat is nog niet zo eenvoudig. We hebben het volgende bedacht: Ieder kamerlid krijgt de mogelijkheid om die voorkeur in te stellen op ons platform. Dat is in hun belang, want dan stemt een deel van de GeenPeil leden wat zij willen, en als daardoor een meerderheid ontstaat, stemmen de GeenPeil kamerleden met hun zetels ook hetzelfde.

11. Wat als die kamerleden van andere partijen niet meewerken en geen voorkeur invullen?

Dan doen onze kamerleden dat zelf. Dat is prima in te schatten op basis van de uitlatingen van de partij, of de verkiezingsbeloften in hun programma. Als die kamerleden vinden dat het niet klopt moeten ze dat maar aangeven.

12. Jullie laten dus de andere partijen het werk doen?

Daar komt het wel op neer ja. Dat is fase 1, want als het werkt gaan we het uitbouwen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om stemmen per thema te delegeren naar experts die geen kamerlid zijn, tot uiteindelijk delegeren naar medeleden op het platform die zelf weer door kunnen delegeren etc.

13. Dat is toch Liquid Democracy?

Het is een eerste stap naar echte Liquid Democracy. Of GeenPeil ooit volledig Liquid Democracy mogelijk gaat maken is nog onbekend, dat ligt er aan hoe het platform zich ontwikkelt, en wat de leden willen op basis van hun ervaringen met het platform. Dat gaan we niet nu al helemaal bepalen, immers, de leden zijn de baas.

Deze FAQ met veelgestelde vragen wordt aangevuld met vragen die wij ontvangen op social media.