De voorkeuren van leden hoeven niet per onderwerp te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld regio-gericht zijn. GeenPeil gaat ook daarvoor ledenservice op maat leveren. Wordt er gestemd over gasboringen in Groningen? Dan kunnen leden in het noorden daarover ingelicht worden, zodat ze de stemming niet missen. Wil de regering de Hedwigepolder onder water zetten? Dan krijgen de leden die zich op dat onderwerp geabonneerd hebben op tijd bericht over de stemming. De theorie is dat mensen in Zeeland sterker ge├»nteresseerd zijn in de Hedwigepolder dan in Groningse gasboringen, en andersom. Groningers zullen over gas stemmen en Zeeuwen over water, en zo krijgt regionale inspraak een regionaal gewicht – en zo werkt GeenPeil dus straks ook op regionaal niveau.

LINK