Als GeenPeil minder dan vijf zetels haalt niet, om de hierboven genoemde redenen. Als GeenPeil echter meer dan vijf zetels haalt, zullen we naar rato gaan stemmen. En wel om de volgende drie redenen:
1. De cijfermatige verdeling wordt beter te berekenen. Elke zetel vertegenwoordigt 20 procent van de stemmen van leden, dus een 60/40 stemverhouding voor een wetsvoorstel betekent 3 zetels voor en 2 zetels tegen.
2. Als stemming naar rato gebeurt, is de minderheidsstem ook altijd vertegenwoordigd. Dat is beter voor de betrokkenheid van de partijleden van GeenPeil, omdat op die manier élke uitgebrachte stem zinvol is: je hoeft geen meerderheid te halen om toch gehoord te worden.
3. Hoe meer zetels GeenPeil heeft, hoe belangrijker we worden voor andere partijen. Zowel voorstanders als tegenstanders van een wet zullen onze leden moeten opzoeken om hen te overtuigen om met hen mee te stemmen. Zo kan GeenPeil een belangrijke rol spelen in het transparanter maken van de politieke besluitvorming, het openbreken van achterkamertjes en het aanzwengelen van het publieke debat.

LINK