Nee. In eerste instantie niet. GeenPeil gaat stemmen (wetgevende macht) en Kamervragen stellen (controlerende macht), maar vooralsnog geen initiatiefrecht gebruiken. De reden is simpel: wetten maken is technisch werk, maar om ze aangenomen te krijgen moet je politiek bedrijven. Steun vergaren, akkoordjes sluiten, coalities vormen en misschien wel standpunten uitruilen. Standpunten hebben we niet, en die andere dingen willen we niet.

We zeggen echter ‘in eerste instantie’, omdat we wel de optie openhouden om op een later moment alsnog initiatief te gaan nemen – maar niet voordat we aan de leden voorgelegd hebben of zij dat ook willen, of accepteren. En zo ja, of de Kamerleden het dan moeten doen, of de leden zelf eraan (mee) mogen werken. Dat soort vragen worden echter pas relevant en bespreekbaar nĂ¡dat we in de Kamer zitten, en als we bewezen hebben dat ons systeem van stemmen & vragen stellen werkt zoals we het bedoeld hebben.

LINK