Onze democratie rust voor een deel op internationale verdragen, waaronder bijvoorbeeld het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat verdrag is voor GeenPeil een leidraad bij ons handelen, omdat deze set afspraken, die internationaal tot stand is gekomen, de mensenrechtennormen voor alle ondertekenaars vastleggen. Is de inhoud van het EVRM daarmee van kritiek gevrijwaard? Neen, maar het is ons doel noch ons streven om ons met de inhoud van dat verdrag bezig te gaan houden. Ons doel is om de Nederlandse democratie van binnenuit te herstellen.

LINK