Dit is een van de primaire redenen waarom de leden hun invloed willen doen gelden. In 2015 zijn er 183 wetsvoorstellen in stemming gebracht. Van deze 183 wetsvoorstellen bestaat de helft uit begrotingsvoorstellen. Dus echt nieuwe wetten zijn beperkt tot 2,5 wet gemiddeld per week. Wij verwachten dat onze leden dit aantal prima aankunnen.

In de totstandkoming van een wetsvoorstel gaat veel tijd zitten. 63% van de wetsvoorstellen wordt binnen een jaar in stemming gebracht, 25% binnen 3 maanden. Dus ook hier geldt dat er voldoende tijd is om de leden de kans te geven zich goed in te lezen.

Dit is een voorbeeld van een wetsvoorstel.
Dit is een voorbeeld van een begrotingsvoorstel

LINK