In de Wet financiering politieke partijen, die in de zomer van 2014 is aangescherpt, wordt geregeld hoe politieke partijen dienen om te gaan met giften. Anonieme giften aan politieke partijen zijn slechts mogelijk tot 1000 euro. Daarboven moeten de partijen de giften die zij krijgen registreren en boven de 4500 euro openbaar maken met naam en woonplaats van de gever. De gedachte achter deze regeling is dat niemand anoniem politieke invloed kan ‘kopen’ door grote giften aan een politieke partij. De Commissie van toezicht financiën politieke partijen houdt toezicht op bovenstaande en kan bij misstanden zelfs bestuurlijke boetes opleggen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in betalingen in geld of natura. Een vergaderlocatie met diner dat om niet beschikbaar wordt gesteld en het bedrag van 1000 euro overschrijdt, moet dus geregistreerd worden. Dat geldt ook voor geleverde, maar niet gefactureerde arbeid – tenzij degene die de arbeid verricht behoort tot de partijorganisatie, dus lid is.

GeenPeil is van plan om een transparant financieel beleid te voeren, maar we gaan ook zorgvuldig om met de privacy van leden en donateurs. Dat betekent dat we ons – uiteraard – aan de Wet financiering politieke partijen zullen houden. Daarnaast zullen we donaties die beneden de wettelijke grens blijven anoniem openbaren (dus bedragen zonder naamsvermelding). We gaan ook onze eigen bonnetjes transparant maken, zodat iedereen kan zien waar donaties en ledengeld aan besteed worden. Zowel qua campagne, als qua partijkosten.

Wil je doneren? Awesome. Dat kan rechtstreeks via deze pagina.

LINK