In theorie is dat natuurlijk het meest direct. Als je tien zetels hebt en de leden stemmen in de verhouding 60/40 voor een wet, dan kunnen zes Kamerleden voor stemmen, en vier tegen. Maar bij een laag aantal zetels werkt dat niet goed, om twee redenen:
1. Bij een laag aantal zetels laat een uitslag zich cijfermatig lastig opsplitsen. Stel: je hebt 2 zetels. Als de uitslag dan 60/40 is, moet de ene zetel dan voor stemmen, en de andere tegen? Waar ligt die grens?
2. Andere partijen zullen bij de leden van GeenPeil een meerderheid zoeken voor hun eigen voorstellen. Als ze weten dat er naar rato gestemd wordt, wordt de invloed van GeenPeil kleiner als we een laag aantal zetels hebben. Als alle GeenPeil-zetels stemmen wat de meerderheid van de leden wil, dan kan de partij als geheel meer invloed uitoefenen op andere partijen. Die zullen dan bijvoorbeeld hun argumenten direct aan de leden van GeenPeil moeten voorleggen, om te proberen hun steun te verwerven. Zo wordt politiek transparanter.

LINK