GeenPeil. Geen politici.

Op 28 september 2015 leverde GeenPeil bijna een half miljoen handtekeningen in bij de Kiesraad, waarna op 6 april 2016 een landelijk referendum over het EU Associatieverdrag met Oekraïne werd gehouden. Bij een opkomst van 32% stemde 61% van de kiezers de Wet tot goedkeuring van dat verdrag weg. Sindsdien is het kabinet naarstig op zoek naar “een oplossing” die “recht doet aan de tegenstemmer”. Lees: Rutte wil het verdrag ratificeren en neemt alle tijd om daarvoor zowel in Den Haag als in Brussel steun te vergaren. De kiezer wordt bedrogen. Alweer. Weer neemt het vertrouwen in de politiek af en nog erger: wederom loopt de democratie schade op.

GeenPeil is de politieke arrogantie beu. Als Den Haag weigert om miljoenen Nederlandse kiezers en hun referendum-schot voor de boeg serieus te nemen, dan rest ons geen keus dan voor de electorale voltreffer te gaan. GeenPeil zal als verkiesbare ledenpartij deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 om directe inspraak naar het hart van ons landsbestuur te dragen en de democratie van binnenuit terug naar zijn essentie te brengen: vertegenwoordiging van het volk via de wil van de meerderheid. Alle partijleden van GeenPeil krijgen rechtstreeks stemrecht in de Tweede Kamer, omdat onze Kamerleden vier jaar lang bij elk wetsvoorstel altijd zullen stemmen wat de partijleden van GeenPeil samen democratisch bepalen.

GeenPeil wil van elk wetsvoorstel een microreferendum maken.

De Kamerleden die voor GeenPeil zetels gaan vullen, zullen geen politici zijn. Bij alle stemmingen zullen zij fungeren als ‘levende stemkastjes’ die altijd alleen maar zullen doorgeven wat de leden van GeenPeil gestemd hebben. Als een meerderheid van de leden bepaalt dat zij vóór voorstel X zijn, dan stemmen onze Kamerleden voor voorstel X. Is een meerderheid van de leden tegen voorstel Y, dan stemmen onze Kamerleden tegen voorstel Y. Doodsimpel, goudeerlijk en direct.

Zo wordt onze democratie terug naar de essentie van volksinspraak gebracht.

Omdat onze Kamerleden geen politici zijn, zal GeenPeil niet deelnemen aan debatten. Geen interrupties plegen. Geen coalitievorming nastreven. Dat heeft grote voordelen: geen geheim overleg, geen achterkamertjes en geen commissie Stiekem. Kortom, GeenPeil zal niet meedoen aan de akkoordjespolitiek die er anno 2016 toe geleid heeft dat politici en partijen te vaak alleen zichzelf en hun eigen belangen dienen.

De Kamerleden van GeenPeil zullen alleen de mening van de leden vertolken.

GeenPeil Kamerleden gaan wél actief de regering controleren, maar dat zal enkel via (schriftelijke) Kamervragen gebeuren. Die vragen zullen opgesteld worden door met ervaring in het open wrikken van bestuurlijke bureaulaatjes en het vinden van onderste stenen: Wob-specialisten, bestuursjuristen en luizen in de pels. Stuk voor stuk democraten in hart en nieren.

Zo wil GeenPeil het openbaar bestuur openbreken en transparanter maken.

Als een politieke partij, een belangenvereniging of een lobbygroep om de steun van GeenPeil komt vragen voor of tegen een wetsvoorstel of een politiek besluit, dan zullen onze Kamerleden niet gaan onderhandelen, niets uitruilen en geen dealtjes sluiten. Onze Kamerleden zijn bereid om te luisteren, maar ieder verzoek en elk voorstel zal integraal aan de leden van onze partij worden voorgelegd. En dan mogen zij per meerderheidsstem beslissen of ze bereid zijn met de verzoeker in zee te gaan. Of niet, natuurlijk.

Zo doorbreekt GeenPeil de gesloten achterkamertjes-mentaliteit.

Als politieke partijen, belangenverenigingen en lobbygroepen de stem van onze partijleden voor zich willen winnen voor hun voorstellen, kunnen zij terecht op het openbare discussieplatform dat GeenPeil zal bouwen. Daar is iedereen welkom met politieke argumenten, publieke pleidooien en prachtige persberichten. De leden kunnen daar dan kennis van nemen, in overleg treden en via een stemming democratisch beslissen wat het standpunt van GeenPeil is.

De Kamerleden van GeenPeil zullen de wens van de leden altijd uitvoeren.

GeenPeil verzet zich tegen afbraak en arrogantie in de democratische besluitvorming. GeenPeil wil de kiezer actief betrekken bij alle besluitvorming. GeenPeil wil een belofte van democratische vernieuwing afdwingen. GeenPeil wil het in zichzelf gekeerde politieke systeem openbreken. GeenPeil wil betrokken burgers hun landsbestuur teruggeven. GeenPeil wil de blanco stem weer zichtbaar maken. GeenPeil wil Nederland meer directe inspraak geven. GeenPeil wil kiezers de keuze geven om op zichzelf te stemmen.

Red de democratie. Word lid. Stem op jezelf. Kies GeenPeil.