“122.000 zzp’ers de lul door faalwetgeving”, aldus Das Kapital.

Nieuwe wetgeving heeft mij* en collega-ondernemers behoorlijk wat uren vergaderen gekost. En laat dat nu net onze hobby niet zijn, liever behalen we resultaten. Dat levert namelijk winst en/of impact op. Terug naar de bevindingen van de Kamer van Koophandel waarover Das Kapital schreef. 122.000 Zelfstandige Professionals zijn volgens de KvK de dupe van de bureaucratische Wet DBA, maar kijk even mee voor een completer beeld.

Terugdringen kosten ministeries

De VVD beloofde ons in 2012 dat ze de kosten van ministeries zouden terugdringen.

Wat ze beloofden Wat ze deden
1/3 minder bestuurders mislukt
1/3 minder ambtenaren 7% minder ambtenaren
100 ipv 150 leden in de Tweede Kamer mislukt
50 ipv 75 leden in de Eerste Kamer mislukt
25% minder externe medewerkers bij alle overheidsinstellingen gelukt

 

De target om het aantal externen terug te dringen hebben de meeste overheidsinstellingen weten te halen. Maar niet dankzij, maar ondanks de regerende partijen. Er is namelijk één heel raar fenomeen waar te nemen. Er worden speciale functies gecreëerd voor oudgedienden.

Uit de legio voorbeelden zal ik Matthijs Huizing ter illustratie nemen. Hij moest in 2013 de Tweede Kamer verlaten wegens rijden onder invloed. De VVD huurt hem via de ministeries in als aanjager ‘beter aanbesteden; en voorzitter ‘actieteam grensoverschrijdende economie’. Hij werkt hier zo’n twee dagen in de week aan tegen een uurtarief van 110-120 euro. Met de term ‘externe speciale gezanten’ creëren ze zo ten koste van ambtenaren en externen mooie banen voor uitgerangeerde VVD-politici.

Genezen van de flexverslaving

Experimenteren met een flexibele schil van kennis om de innovatie- en productiekracht te vergroten, wordt door de politiek als grote last gezien. Nederlanders die op deze manier werken, verenigen zich niet meer in traditionele groepen als brancheverenigingen en vakbonden. Met de Wet DBA (die bepaalt of je ondernemer bent) en de WWZ (die de flexwerker moet beschermen) sloeg de politiek de plank flink mis. Mede omdat de groepen met wie politici spraken over het algemeen weinig achterban hebben in die flexibele schil. In de praktijk zorgt het dan ook voor flink wat problemen. Organisaties bieden geen vaste contracten meer aan en durven geen ZP’ers meer in te zetten. Voorbeelden te over:

  • Ruim 3.000 basisscholen zeggen dat het een tekort aan krachten heeft en dat dit te maken heeft met de nieuwe wetgeving. Regeringspartij PvdA creëert een speciale baantje voor oudgediende Jacques Tichelaar om het basisonderwijs te helpen met de wet.
  • Ook seizoenswerkers kennen deze problemen. Lodewijk Asscher heeft Lodewijk de Waal ingehuurd als ‘verkenner’ om deze problemen op te lossen.
  • De Flexwet biedt slimme organisaties de kans om de grenzen van de Wet DBA te verkennen. En zo kan het gebeuren dat je bij je eerste bijbaantje bij bijvoorbeeld UberEats als 16-jarige ineens tot ZZP’er wordt gebombardeerd.

Tip: Kijk eens hoe ze in Denemarken het Flexicurity model toepassen.

De winnaars: PvdA-politici en juristen. De verliezers: onze kinderen, innovatiekracht van organisaties, het onderwijs, seizoenswerkers en zelfstandig ondernemers.

Goede intenties

Er liggen goede intenties aan ten grondslag. De ministers wilden misbruik van zwakke groepen tegengaan en meer zekerheid creëren. Maar de manier waarop, bood eerder kansen voor het zittend pluche, dan dat het effect had.

  • Staatssecretaris Wiebes heeft zeven kwaadwillenden gevonden die Zelfstandige Professionals misbruikten. Het is nog wel de vraag of deze kwaadwillenden vervolgd kunnen worden.
  • De Kamer van Koophandel maakte bekend dat 122.000 ZP’ers, zichzelf als ondernemer zien. Ze zien opdrachten aan zich voorbij gaan, omdat bedrijven het niet aandurven. Dure payrollbedrijf of uitzendbureaus bieden deels een uitkomst.

Winnaar: bemiddelaars als payrollbedrijven. Verliezers: de Belastingdienst (extra werk en teruglopend budget) en Zelfstandige Professionals.

Ondernemen is een linkse hobby

In vier jaar tijd hebben de VVD en PvdA ondernemerschap tot een linkse hobby gedegradeerd. De arrogantie van het pluche en het gebrek aan inlevingsvermogen in zo’n grote groep Nederlanders verbaast en kwetst me. Het maakt me boos en dwingt me om mijn stem te laten horen. Ik vind namelijk dat de politiek eerder iets van ons kan leren, dan dat zij ons voorschrijft hoe wij moeten werken.

Onze democratie is toe aan vernieuwing. Ons huidige systeem uit 1848 was destijds geniaal. Vandaag de dag werkt het zelfverrijking in de hand en biedt het weinig ruimte om inhoudelijk echt problemen op te lossen. Ik zie verschillende politici ermee worstelen. Ze hebben de beste intenties, maar vele van hun collega’s zijn afhankelijk van het in stand houden van problemen om hun boterham met kaviaar te kunnen betalen. Dat kan toch anders. Dat kan toch ondernemender.

*Over mij 

Ik ben Chantal Klaver, een Zelfstandige Professional (afgekort ZP’er). Al tien jaar onderneem ik en zo heb ik de vrijheid eigen initiatieven op te zetten en opdrachten met grote impact aan te nemen. Ik werk al jaren volgens het principe dat ik de wereld beter achter wil laten, dan toen ik erop kwam (oké, ik ben best een tree-hugger). Natuurlijk werk ik ook samen met andere ondernemers, want om grote opdrachten binnen te halen, heb je vaak meerdere disciplines en goede samenwerking binnen het team nodig.

Toen ik gevraagd werd als kandidaat bij GeenPeil, zei ik meteen volmondig JA. Dit is een initiatief waarin ik geloof. Het is ondernemend en resultaatgericht. Met de leden aan het stuur, wil ik de Tweede Kamer in. De eerste stappen zijn:

  • transparantie afdwingen
  • (onnodige) complexiteit verlagen
  • direct meebeslissen door het volk naast de gedelegeerde democratie

Daarna kijk ik graag met jullie hoe we op ondernemende wijze ons democratisch stelsel kunnen inrichten, zodat we impact en resultaat kunnen behalen.