GeenPeil wil meer democratie. Directe democratie. Nieuwe democratie. We hebben genoeg van het vastgelopen bestuur. Van partijbelangen, fractiediscipline en baantjesmolens. GeenPeil wil minder achterkamers en meer transparantie. Minder leugens en meer controle van de macht. Minder bestuurscultuur en meer burgerbestuur.

GeenPeil wil échte volksvertegenwoordiging. Alle GeenPeil-Kamerleden krijgen daarom twee taken:

  1. De Kamerleden gaan precies stemmen wat de leden willen (wetgevende taak) en worden daarmee een doorgeefluik van de mening van alle GeenPeil-leden.
  2. De Kamerleden gaan de regering controleren (controlerende taak), onder andere met Kamervragen.

Om ervoor te zorgen dat de Kamerleden van GeenPeil precies zullen weten wat de leden vinden over een bepaald wetsvoorstel, wordt door het GeenPeil Tech Team een online stemplatform ontwikkeld. Dit is de nieuwe internet-achtige constructie van GeenPeil om haar primaire taak te vervullen: de democratie dichter bij de kiezer brengen.

 

Doel

Het doel van het online platform is primair om de leden van GeenPeil te faciliteren in het uitbrengen van hun stem. Dat kan op alle wetsvoorstellen, moties en amendementen die in de Tweede Kamer voorbijkomen. De nadruk ligt hier op ‘kan’, want een partijlid kan selecteren over welke onderwerpen hij of zij wil stemmen en welke niet. Er zijn duizenden stemmingen per jaar in de Tweede Kamer en wij begrijpen helemaal dat weinig mensen tijd en/of zin hebben om zich – onbezoldigd – te verdiepen in al die zaken.

 

Functies

De leden kunnen op het platform:

  • hun stem uitbrengen over wetsvoorstellen, moties en amendementen;
  • invloed op de politiek uitoefenen;
  • de mogelijkheid benutten om zich in te lezen, standpunten door te nemen en een mening te vormen; en
  • mede partijleden volgen, treffen en met ze in discussie gaan.

Ook houden we de optie open dat het op termijn mogelijk wordt voor leden om aan initiatiefwetsvoorstellen mee te schrijven en/of ze in te dienen. Lees meer.

 

Least Viable Product 

In eerste instantie wordt door het GeenPeil Tech Team een Least Viable Product (LVP) opgeleverd, omdat het niet haalbaar is het gehele platform te bouwen voor 15 maart. Functionaliteit staat bij de LVP voorop: dit is de (allereerste) versie van het platform met enkel de belangrijkste functies om het platform te laten werken.

Na 15 maart wordt zo snel mogelijk een volledige versie van het online stemplatform opgeleverd.