“Marktonderzoek doodt iedere innovatie.” Ik werkte vanuit die visie. Wij zijn full time met deze materie bezig, waarom verwacht je dan dat gebruikers met het antwoord komen waar een product naartoe moet? De iPad is niet uitgevonden door aan laptop-gebruikers te vragen wat de volgende stap moet zijn.

En hoe zie je dit dan met referenda? Komen er wel baanbrekende innovaties als je alles voorlegt aan het volk? Zal Nederland nog gidsland zijn? Terechte vragen. En geen nadeel.

Een land is geen bedrijf. Een bedrijf kan zich permitteren om negen van de tien innovaties te laten mislukken voor die ene klapper. Dat kan een land niet. Beleid in een land moet realistisch zijn, veel meer dan idealistisch.

Common sense moet regeren. Juist toetsing aan het volk zorgt voor common sense, voor realisme, dat idealistische politici moet bijsturen. “Iedere euro komt terug van de Grieken.” Een idealist durft dit te denken en uit te spreken. Het volk is realistischer. “De huidige vluchtelingen zijn een aanwinst voor onze arbeidsmarkt.” Het volk is realistischer. “Het verdrag met Oekraïne heeft niets met toekomstige toetreding tot de EU te maken”. Het volk is realistischer.

Blijft Nederland nog wel gidsland? Op realistische onderwerpen wel. Het Nederlandse volk is voor het homo-huwelijk, voor regulering van abortus en tegen de doodstraf. Heb vertrouwen in de mening van het volk, het is voor nu de juiste keuze, ook als je zelf anders wil.

Marcel de Dood
Kandidaat GeenPeil