Nog een kwisje! Fox-IT test je sleepwetkennis

Tests en kwisjes, altijd leuk. We hadden eerder al het sleepwet-testje van FTM, maar ook security-bedrijf Fox-IT heeft er eentje online. Die hebben het niet over de Sleepwet maar over de Wiv, maar dat heeft wellicht te maken met het feit dat Ronald Prins, de oprichter van het bedrijf, plaats zal nemen in de toezichtcommissie die moet gaan toezien op en oordelen over de correcte toepassing van de nieuwe inlichtingenwet.

De test van FoxIT is hier te vinden en heet de “Wiv Factchecker“, of klik op het plaatje hieronder. Bij elk antwoord geeft de test een toelichting. Wij hadden 6 uit 6. Overigens viel het ons ook op dat sommige antwoorden wel heel gunstig worden uitgelegd ten aanzien van de Wiv tegenover de privacy.