Over GeenPeil

GeenPeil is…

GeenPeil is in 2014 geboren uit GeenStijl. Toen hebben we stemmen geteld tijdens de Europese Verkiezingen op 22 mei. Brussel wilde onze landelijke uitslag vijf dagen verborgen houden, totdat heel de EU gestemd had. Dat accepteerden wij niet, omdat we het ondemocratisch vonden. Bijna 1500 GeenPeil-vrijwilligers hebben toen op de avond van 22 mei en verdeeld in stembureaus over heel Nederland de telling van de stemming geobserveerd, de uitslag genoteerd en aan GeenPeil doorgegeven. Op basis van rekenmodellen en statistiek hebben we toen een exit poll gepubliceerd die uiteindelijk slechts 1 zetel afweek van de officiële uitslag. Brussel was niet blij met ons, maar iedereen met een democratisch hart – inclusief veel stembureauvoorzitters – vond het een geslaagd initiatief.

In 2015 stond GeenPeil 2.0 aan de basis van het Oekraïne-referendum. Dat eerste door burgers afdwongen referendum over het EU Associatieverdrag met Oekraïne werd werkelijkheid nadat we bijna een half miljoen handtekeningen ophaalden – ruim boven de eis van 300.000. Daarna voerden we campagne om de opkomstdrempel van 30% te halen en daarin leverden we flyers die zowel voor, tegen als neutraal tegenover het associatieverdrag stonden. De opkomst werd gehaald, nadat we eerst maandenlang bloot legden hoe politiek, media en establishment opereren en reageren als iemand aan “hun” speeltjes komt. GeenPeil zelf hield zich aan alle regels en voorwaarden van de Wet raadgevend referendum, het is politiek Den Haag wat sindsdien weigert om een antwoord op de uitslag te formuleren en daarmee schade toebrengt aan de democratie.

Daarmee vormt de houding van het kabinet Rutte II de directe aanleiding van ons besluit om voor GeenPeil 3.0 een partij op te richten en de strijd voor een betere democratie naar het hart van Den Haag te brengen, met een goed doordacht plan voor meer directe democratie.

GeenPeil doet…

GeenPeil is de politieke arrogantie beu. Als Den Haag weigert om miljoenen Nederlandse kiezers en hun referendum-schot voor de boeg serieus te nemen, dan rest ons geen keus dan voor de electorale voltreffer te gaan. GeenPeil zal als verkiesbare ledenpartij deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 om directe inspraak naar het hart van ons landsbestuur te dragen en de democratie van binnenuit terug naar zijn essentie te brengen: vertegenwoordiging van het volk via de wil van de meerderheid. Alle partijleden van GeenPeil krijgen rechtstreeks stemrecht in de Tweede Kamer, omdat onze Kamerleden vier jaar lang bij elk wetsvoorstel altijd zullen stemmen wat de partijleden van GeenPeil samen democratisch bepalen.

GeenPeil wil van elk wetsvoorstel een microreferendum maken.

De Kamerleden die voor GeenPeil zetels gaan vullen, zullen geen politici zijn. Bij alle stemmingen zullen zij fungeren als ‘levende stemkastjes’ die altijd alleen maar zullen doorgeven wat de leden van GeenPeil gestemd hebben. Als een meerderheid van de leden bepaalt dat zij vóór voorstel X zijn, dan stemmen onze Kamerleden voor voorstel X. Is een meerderheid van de leden tegen voorstel Y, dan stemmen onze Kamerleden tegen voorstel Y. Doodsimpel, goudeerlijk en direct.

Zo wordt onze democratie terug naar de essentie van volksinspraak gebracht.

Omdat onze Kamerleden geen politici zijn, zal GeenPeil niet deelnemen aan debatten. Geen interrupties plegen. Geen coalitievorming nastreven. Dat heeft grote voordelen: geen geheim overleg, geen achterkamertjes en geen commissie Stiekem. Kortom, GeenPeil zal niet meedoen aan de akkoordjespolitiek die er anno 2016 toe geleid heeft dat politici en partijen te vaak alleen zichzelf en hun eigen belangen dienen.

De Kamerleden van GeenPeil zullen alleen de mening van de leden vertolken.

GeenPeil Kamerleden gaan wél actief de regering controleren, maar dat zal enkel via (schriftelijke) Kamervragen gebeuren. Die vragen zullen opgesteld worden door met ervaring in het open wrikken van bestuurlijke bureaulaatjes en het vinden van onderste stenen: Wob-specialisten, bestuursjuristen en luizen in de pels. Stuk voor stuk democraten in hart en nieren.

Zo wil GeenPeil het openbaar bestuur openbreken en transparanter maken.

Als een politieke partij, een belangenvereniging of een lobbygroep om de steun van GeenPeil komt vragen voor of tegen een wetsvoorstel of een politiek besluit, dan zullen onze Kamerleden niet gaan onderhandelen, niets uitruilen en geen dealtjes sluiten. Onze Kamerleden zijn bereid om te luisteren, maar ieder verzoek en elk voorstel zal integraal aan de leden van onze partij worden voorgelegd. En dan mogen zij per meerderheidsstem beslissen of ze bereid zijn met de verzoeker in zee te gaan. Of niet, natuurlijk.

Zo doorbreekt GeenPeil de gesloten achterkamertjes-mentaliteit.

Als politieke partijen, belangenverenigingen en lobbygroepen de stem van onze partijleden voor zich willen winnen voor hun voorstellen, kunnen zij terecht op het openbare discussieplatform dat GeenPeil zal bouwen. Daar is iedereen welkom met politieke argumenten, publieke pleidooien en prachtige persberichten. De leden kunnen daar dan kennis van nemen, in overleg treden en via een stemming democratisch beslissen wat het standpunt van GeenPeil is.

De Kamerleden van GeenPeil zullen de democratische wens van de leden altijd uitvoeren.

GeenPeil verzet zich tegen afbraak en arrogantie in de democratische besluitvorming. GeenPeil wil de kiezer actief betrekken bij alle besluitvorming. GeenPeil wil een belofte van democratische vernieuwing afdwingen. GeenPeil wil het in zichzelf gekeerde politieke systeem openbreken. GeenPeil wil betrokken burgers hun landsbestuur teruggeven. GeenPeil wil de blanco stem weer zichtbaar maken. GeenPeil wil Nederland meer directe inspraak geven. GeenPeil wil kiezers de keuze geven om op zichzelf te stemmen.

Red de democratie. Word lid. Stem op jezelf. Kies GeenPeil.

peilman-banner-1500

Doe je mee?

GeenPeil zoekt leden! Hoe meer leden, hoe sterker GeenPeil en hoe meer democratie! Hieronder kun je lid worden en/of jezelf aanmelden voor  de Tweede Kamercampagne. Wil je eerst meer weten? Lees dan onze standpunten, ofwel de Veelgestelde Vragen!

peilman-16to9-brown-bg-cadre-offcenter