Piet Hein Donner – vice-voorzitter van de Raad van State en voorheen veelvoudig CDA-minister – is van mening dat het plan van GeenPeil gevaarlijk is voor de democratie. Op een bobo-bijeenkomst zei hij letterlijk: “Een aanpak zoals die van GeenPeil luidt het einde van de democratische rechtsstaat in”, zo citeren we Omroep West. Hij beweert daarbij dat Kamerleden van GeenPeil niet zonder last zouden stemmen als ze luisteren naar de wens van onze leden – en dat dit strijdig is met de Grondwet.

Wat moet je hier nou mee? Boos worden? Verbaasd zijn? Meneer Donner op onze FAQ wijzen, waarin de kwestie keurig geadresseerd wordt?

Het is natuurlijk veelzeggend dat iemand die zo hoog in de bestuurlijke boom zit, nu al zulke zware, zelfs dreigende woorden gaat gebruiken over de democratische vernieuwingsplannen van een partij die net twee, drie dagen bestaat. “Ze” vrezen de burgerinspraak en de bestuurlijk transparantie die GeenPeil voor ogen heeft, zou je kunnen zeggen. Het leidt echter ook tot hele dreigende Teletekstkoppen, waarmee mensen kunnen worden afgeschrikt van ons initiatief. Dat is natuurlijk ook zijn bedoeling, maar dat is wel heel kwalijk.

Je kan ook schamperen dat Donner de man was die medeplichtig was aan de zwaar overtrokken arrestatie van een cartoonist en dat de oude stempelaar van het CDA het waagde om vier dagen na de moord op Theo van Gogh te pleiten voor strengere wetgeving tegen godslastering. En natuurlijk was Donner degenen die de sharia best wilde invoeren ‘als de meerderheid dat wil’. Dat zoiets pas echt democratische en rechtsstatelijke zelfmoord zou zijn, geeft toch wat ironie aan zijn opmerkingen over GeenPeil van woensdagavond. Het is toch van de gekke dat zo’n bestuursdinosaurus beweert dat volksvertegenwoordigers van GeenPeil eigenlijk het volk helemaal niet zouden mogen vertolken van de Grondwet?

GeenPeil houdt zich aan alle (Grond)wetten
Maar wat we vooral moeten doen in respons op Donner, is zorgen dat we zijn bewering ontkrachten. GeenPeil houdt zich aan de wet, aan de Grondwet en aan de voorwaarden voor volksvertegenwoordiging. Uiteraard hebben we dit zelf op voorhand goed bekeken en uitgezocht. Ja, Kamerleden mogen en moeten handelen en stemmen ‘zonder last’, zoals dat in de Grondwet (1983) heet. ‘Zonder ruggespraak’ stond er eerst ook in, maar dat is dus geschrapt (al suggereert de tekst op Omroep West dat Donner het wél genoemd heeft). Ruggespraak (met de leden, de achterban, of wie dan ook) mag dus gewoon. En hoe is het een ‘last’ als een Kamerlid van GeenPeil uit eigen wil  luistert naar de mening van de ledenachterban? Daar selecteren we die mensen juist op!

Nog een wedervraag voor de heer Donner: als je zonder last moet werken, wat is dan uw standpunt over de ijzeren fractiediscipline van 99,999%, gemeten over alle partijen in de Tweede Kamer? Is dat ‘zonder last’ te noemen? Waarom spreekt u zich daar niet over uit? Die Kamerleden krijgen geen keus – we zagen onder andere bij de PvdA daardoor meerdere mensen vertrekken in de afgelopen regeerperiode, waaronder Myrthe Hilkens en Désirée Bonis. Want het is meestemmen, of ophoepelen. Noem dat maar ‘zonder last’.

Desalniettemin zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die GeenPeil heeft en wil nemen om te zorgen dat we goed toelichten wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat gaan doen. En dat zulks niet indruist tegen de Grondwet, of welke wet dan ook. Derhalve zullen we snel met toevoegingen en aanvullingen aan de FAQ komen, waarin we helder uiteenzetten dat wat wij van plan zijn te gaan doen – burgerparticipatie verbeteren en de democratie restaureren middels directe inspraak – en dat zoiets gewoon mag.