Sleepwet-campagnes komen op gang. SP lanceert scherpe tegenstem-video

Deze video legt in anderhalve minuut uit wat de SP-bezwaren tegen de Sleepwet zijn. Dat gaat uiteraard op de manier die we van de SP gewend zijn: met gestrekt been en scherpe argumenten. Zo heeft de SP bezwaar tegen de ongebreidelde oogst van bulkdata, waardoor de diensten door de burgers de boef niet meer zien. Ze vergelijken de data-oogst met het zoeken naar een speld in een hooiberg, waarbij de diensten hun eigen hooiberg alleen maar groter maken.

Het is de SP ook opgevallen dat daders van aanslagen opvallend vaak al bij diensten bekend lijken zijn, dus pleit de partij voor een betere info-uitwisseling want dat is slimmer dan een sleepnet. Ook wijst de SP er nog even venijnig op dat burgers steeds minder inspraak in hun eigen democratie lijken te hebben, omdat de regering het referendum intrekt, maar ondertussen wel álles van íedereen wil kunnen weten. Behalve dan de mening van de kiezer over wetsvoorstellen.

Vanuit de zijde van het kabinet, een voorstander van de nieuwe Wiv, is nog weinig vernomen. D66 trekt wel langs de zaaltjes en we zien Kees Verhoeven veel in de media verschijnen om als voormalige tegenstander van de wet nu zijn voorstem te verdedigen, maar als de SP nu de beschietingen opent is de vraag gerechtvaardigd, of de regering zich wederom, net als bij het Oekraïne-referendum, zo stil mogelijk houdt in de hoop op een ‘mislukking’ van het referendum? De vorige keer pakte dat niet heel goed uit voor premier Rutte.