Langdurige zorg

Zelden had een wet zoveel directe impact op hulpbehoevenden als een van de grootste wetten in de zorg, de WMO 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) die, na een marathonzitting in de Tweede Kamer werd aangenomen. Tientallen amendementen en moties werden ingediend en uiteindelijk werd de wet door de Kamer geloodst.

Het doel van de WMO is dat mensen die beperkt worden door ziekte of handicap toch goed kunnen functioneren in de maatschappij. Met ondersteuning en zorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Niet iets om lichtzinnig mee om te springen, vooral niet omdat veel mindervaliden op eigen kracht veel kunnen en willen (blijven) doen.

‘Zorgeuro’s blijven op de plank liggen door omzetting’

De overheveling naar de gemeenten ging gepaard met een enorme bezuinigingsoperatie. Men kreeg minder makkelijk een indicatie, zo bleek vorig jaar na onderzoek en gemeenten hielden ruim 300 miljoen euro over op het budget. Dagbesteding, begeleiding en ondersteuning waren de spreekwoordelijke kinderen van de rekening. De Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF) was niet te spreken over het overschot van 2015. Directeur Dianda Veldman zei: “Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van mensen. Dan kan het niet zo zijn dat er tegelijk miljoenen zorgeuro’s op de plank blijven liggen.”

In het Algemeen Dagblad vandaag het verhaal van Hans Nijhoff, die afhankelijk is van een rolstoel. ‘Afhankelijk’ is een understatement, hij brengt er 15 uur per dag in door. Door nieuwe WMO-afspraken tussen gemeenten en leveranciers moet hij het inmiddels doen met een aftandse rolstoel. Gemeenten kloppen zichzelf op de borst dat ze geld overhouden terwijl in sommige gevallen de zorg simpelweg niet toereikend is.

Stem mee over je eigen zorg

De afgelopen jaren zijn er vele rechtzaken gevoerd omtrent de WMO. Zo probeerde Utrecht huishoudelijke hulp uit de WMO te schrappen, maar die werden keurig teruggefloten door de Centrale Raad van Beroep. Ook Amsterdam besloot op haar schreden terug te keren en de kortingen op hulp in de huishouding ongedaan te maken.

Deze wet heeft zoveel los gemaakt dat wij onder een nieuw kabinet nog wel de nodige discussie verwachten omtrent de WMO. Het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ maakte ook een hoop los in het afgelopen jaar. Daarvoor ontvingen Hugo Borst en Carin Gaemers onlangs de Machiavelliprijs 2016. Als gemeenten blijven proberen om het eigen huishoudboekje kloppend te krijgen door de WMO af te romen, zal dat het volgende grote maatschappelijke debat kunnen worden.

Ahmed Aarad
Ahmed Aarad, kandidaat Kamerlid voor GeenPeil, is ook afhankelijk van zijn rolstoel – en goede zorg. (Foto: Maarten Brante)

Zorg dan dat je niet alleen een petitie ondertekent of een Facebookpost liket en deelt, maar discussieer en stem mee met GeenPeil. Ja: een wet met honderd amendementen en moties vergt tijd om door te nemen en te stemmen, maar als je ervan afhankelijk bent doe je het met liefde.

Ahmed Aarad, kandidaat voor GeenPeil en zelf aan een rolstoel gebonden: “De mensen die juist afhankelijk zijn van langdurige zorg weten het over het algemeen beter wat zij nodig hebben. Zij zijn vaak in staat betere beslissingen te nemen en zijn over het algemeen meer kundig over hun eigen situatie dan een ambtenaar ergens in Den Haag. GeenPeil geeft die mensen inspraak in hun eigen behoeften.”

Als je zelf, of iemand van je naasten, onder de WMO valt en meer directe invloed op het beleid wil, kun je lid worden van GeenPeil en je stem laten gelden in de Tweede Kamer. Vergeet niet op jezelf te stemmen op 15 maart!