Trouw heeft filosoof Ger Groot gevraagd om de lezers uit te leggen dat democratie helemaal niets te maken heeft met luisteren naar het volk. “Zij zitten niet in het parlement om de stem van hun achterban te laten klinken,” zo filosofeert Groot. Groot die bij het neerleggen van zijn professoraat in 2014 zichzelf vergeleek met Paus Benedictus en Marco van Basten.

Ger Groot geeft dit college omdat de kiezer jarenlang foutief is voorgelicht volgens hem. “Dat menige kiezer er vast van overtuigd is dat een parlement de ‘afspiegeling van het volk’ moet zijn, liefst in al zijn geledingen en eigenschappen, kun je hem niet kwalijk nemen.” Wie de kandidatenlijst van Groen Links heeft bekeken kan direct de inschatting maken dat JFK het met Groot eens is overigens. Verboden woord: diversiteit.

Natuurlijk wordt ook GeenPeil even aangeroerd door Groot, al is het noemen van de partijnaam net te veel gevraagd – er zou eens een lezer op het idee kunnen komen om lid te worden natuurlijk. Los daarvan slaat Groot de plank mis als hij zegt: “Ook al is er inmiddels een partij die de volksvertegenwoordiger blindelings wil reduceren tot een doorgeefluik van de stem des volks.”

GeenPeil is meer dan ‘levende stemkastjes’

Duidelijk is dat deze hooggeschoolde meneer de FAQ niet heeft doorgelezen, want het controleren van de regering wordt minstens zo’n grote taak voor onze parlementariërs als het stemmen. U weet wel: onderste stenen die onderop blijven liggen, belastingambtenaren die elkaar diamanten handdrukken toekennen en ingrijpende pensioenwijzigingen die in een een paar uur erdoor gedrukt worden zonder dat de Tweede Kamer zich er in kan verdiepen.

Groot sluit af met de conclusie dat het parlementaire stelsel in zekere zin democratisch mag heten, gevolgd door een maar: “Dat heeft niets te maken met ‘naar het volk luisteren”.

Los van het feit dat de columnist van dienst zich niet heeft verdiept in GeenPeil kunnen wij het niet hartgrondiger met hem oneens zijn. Waarom zou een onderwijzer niet zinnig mee kunnen discussiëren over wijzigingen in het onderwijs? Een inbreng van mensen met de poten in de modder die andere GeenPeil leden kunnen meewegen in hun stem. Zouden meer partijen moeten doen: luisteren naar.. oh wacht, dat was juist niet de bedoeling volgens Groot.

polderpoll

Het is tijd om het oude denken te doorbreken

Oude mannetjes als Ger Groot zijn onderdeel van het probleem. Ze verkeren in ons kent ons kringen, waarbinnen het doodnormaal is dat je ‘de baas’ bent, waarin de vrees voor ‘het populisme’ groter is dan voor de échte bedreigingen van onze samenleving (zoals het afbrokkelende vertrouwen in bestuur, rechtspraak en democratie) en waarin de burger vooral niet moet denken dat hij of zij baas is in eigen land.

GeenPeil wil dat omdraaien. GeenPeil gelooft wél in de collectieve kennis van de kiezer, en vertrouwt er wél op dat burgers vatbaar zijn voor rede, redelijkheid en argumenten. Als je het maar aandurft om ze te betrekken in het bestuurlijke proces, en ze als volwassen mensen te behandelen.