Wetenschappers: “Veiligheid versus privacy: een valse tegenstelling”

Ruim dertig cybersecurityonderzoekers, computerwetenschappers en security professionals hebben een pamflet opgesteld waarin ze hun professionele kritiek op de nieuwe inlichtingenwet uiten. In het pamflet gaan ze in op drie grote zorgpunten. Hieronder de openingsalinea’s en een link naar het pamflet:

Veiligheid versus privacy: een valse tegenstelling
“Maakt een nee-stem tegen de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de samenleving onveiliger? Voorstanders van de nieuwe wet zeggen zonder voorbehoud “ja”. Maar wij, cybersecurityonderzoekers, computerwetenschappers en security professionals, plaatsen bij die stelligheid vraagtekens.

Het publieke debat over de nieuwe Wiv vinden wij te simpel geframed: veiligheid versus privacy. Ben je voor veiligheid dan stem je “ja”; vind je privacy van groter belang, dan stem je “nee”. Dat de nieuwe wet zelf veiligheidsrisico’s creëert past niet in dit frame, maar dit is helaas toch waar. Deze risico’s moeten worden meegenomen in het debat en vertaald naar juiste afwegingen in de wet.”

Lees het hele pamflet hierrr >>>>